Vann og avløp

Viken Rørlegger tilbyr en rekke tjenester innen vann og avløp. Med lang erfaring og dyktige fagfolk som kan hjelpe deg med alt fra installasjon og reparasjon til vedlikehold av rørinstallasjoner.

Vann- og avløpssystemene i hjemmene våre tar vi ofte for gitt. Uten et velfungerende vann og avløpssystem ville hverdagslige aktiviteter som dusjing, oppvask, toalettbesøk og mye mer være umulig.

Som rørleggere er det vårt ansvar å sørge for at disse systemene fungerer som de skal, slik at alle i samfunnet vårt kan fortsette å nyte godt av disse grunnleggende fasilitetene. Vi sørger for at rørene som er tilkoblet, riktig installert og godt vedlikeholdt, slik at vann- og avløpssystemene ikke blir tette eller det oppstår lekkasjer.

Tips!

Visste du at du kan motta opp til 10 000 kroner i støtte fra Enova om du legger om til vannbåren varme? For å få støtte forutsetter det at du samtidig investerer i en fornybar energikilde.

Installasjon og reparasjon

Et av hovedområdene til Viken Rørlegger er installasjon og reparasjon av vann- og avløpsledninger. Vi avdekker hvor lekkasjen er og reparerer lekkasje i rørene dine. Vårt team bruker moderne utstyr og metoder for å finne og reparere eventuelle lekkasjer så raskt som mulig, noe som kan spare deg for store utgifter i fremtiden.

Rensing og vedlikehold

Rensing og vedlikehold av avløpsledninger. Over tid kan avløpsrør bli tilstoppet av fett, hår og annet søppel som skylles ned i sluket. Dette kan føre til dårlig lukt, tette rør og i verste fall oversvømmelse på badet eller i kjeller. Våre fagfolk bruker spesialisert utstyr for å rense og vedlikeholde avløpsledningene dine, slik at du slipper ubehagelige overraskelser.

Utskifting og reparasjon

Hvis du har gamle vann- og avløpsledninger som stadig gir problemer, kan det være lurt å vurdere utskifting eller reparasjon. Viken Rørlegger har erfaring med både små og store oppdrag, og vi kan hjelpe deg med å finne den beste løsningen for dine rørproblemer.
Vi tilbyr også installasjon og reparasjon av varmtvannsberedere. Dersom din gamle bereder ikke lenger fungerer som den skal, kan våre fagfolk raskt installere en ny og mer effektiv modell for deg.

Privat og kommunal vannledning

For at et hus eller en bygning skal fungere som den skal med fasiliteter så er vann og avløp essensielt. Vannet kommer fra kommunale vannledninger eller lokale vannverk. Huseier har ansvaret for vannledningen fra det kommunale ledningsnettet og inn til sitt hus eller bygg. Kommunen har kun ansvar for sine egne vannledninger. Blir det brudd på din ledning er det du som har ansvaret, selv om ledningen ligger utenfor din tomtegrense.

Bestill befaring

Kontakt oss